Budżet - informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych II kwartał 2017 roku

W sprawach dotyczących opłat za pobyt w jednostce Policji w celu wytrzeźwienia oraz opłat za przechowywanie broni w depozycie Policji w okresie od 28 kwietnia 2017 r.
do dnia 30 czerwca 2017 r. (II kwartał) nie umarzano należności, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1257 ze zm.).
 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry