Budżet - informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych IV kwartał 2017 roku

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w IV kwartale 2017 roku Komendant Stołeczny Policji wydał 2 decyzje, na kwotę 634,80 zł
(słownie złotych: sześćset trzydzieści cztery 80/100), umarzające nieopodatkowe należności budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.).

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry