Budżet - informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w I kwartale 2018 roku Komendant Stołeczny Policji nie wydał decyzji umarzającej nieopodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077).

Metryczka

Data publikacji : 12.04.2018
Data modyfikacji : 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry