Budżet - informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych II kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w II kwartale 2018 roku Komendant Stołeczny Policji wydał 2 decyzje, na kwotę 400,00 zł (czterysta 00/100), umarzające nieopodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa
w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.).

Metryczka

Data publikacji : 19.07.2018
Data modyfikacji : 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry