Budżet - informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych IV kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.) informuję że w IV kwartale 2018 roku Komendant Stołeczny Policji nie wydał  decyzji umarzającej niepodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ust. 7 powyższej ustawy.

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet KSP
do góry