Budżet - informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych II kwartał 2019 roku

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). informuję, że w II kwartale 2019 r. Komendant Stołeczny Policji nie wydał decyzji umarzającej nieopodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ust. 7 powyższej ustawy.

Metryczka

Data publikacji : 11.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet KSP
do góry