Dane teleadresowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
adres do korespondencji e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)  /663a5cqcqi/skrytka
NIP 525-19-30-070
REGON 012126482
 
Punkt Obsługi Interesanta 47 72 36626

 

 

Wydziały:

  Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36596

  Laboratorium Kryminalistyczne
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36494

  Stołeczne Stanowisko Kierowania
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36659

  Wydział dw. z Korupcją
  01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 38
  tel. 47 72 37770

  Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
  01-258 Warszawa, ul. Wolska 174
  tel. 47 72 35404

  Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 30141

  Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36559

  Wydział dw. z Przestępczością Samochodową
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 30368

  Wydział Doskonalenia Zawodowego
  05-509 Piaseczno, ul. Puławska 44E blok nr 5
  tel. 47 72 34650

  Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36583

  Wydział Kadr
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36244

  Wydział Finansów i Budżetu
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36434

  Wydział Konwojowy
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36910

  Wydział Kontroli
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36617

  Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 47 72 34809

  Wydział Kryminalny
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36313

  Wydział Prewencji
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36380

  Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 32847

  Wydział Ruchu Drogowego
  00-865 Warszawa, ul. Waliców 15
  tel. 47 72 37080

  Wydział Postępowań Administracyjnych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 37434

  Wydział Transportu
  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
  tel. 47 72 36108

  Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 47 72 38382

  Wydział Wywiadu Kryminalnego
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 38883

  Wydział Teleinformatyki
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36574

  Wydział Zaopatrzenia
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 47 72 33232

  Wydział Wywiadowczo-Patrolowy
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 47 72 36584

  Wydział Inwestycji i Remontów
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36629

  Wydział Zamówień Publicznych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 38608

  Wydział ds. Odzyskiwania Mienia
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 32880

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
  tel. 47 72 38015

  Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 30165

  Wydział Komunikacji Społecznej
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 37676

  Wydział dw. z Cyberprzestępczością
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 33922

  Wydział Prawny
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 36595

  Wydział Techniki Operacyjnej
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 37076

 Sekcja Ochrony Pracy
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 47 72 36461

  Zespół ds. Audytu Wewnętrznego
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 37898

  Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 30362

  Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 47 72 38719

  Oddział Prewencji Policji
  05-509 Piaseczno, ul. Puławska 44 E
  tel. 47 72 34301

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2016
Data modyfikacji : 24.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry