Dane teleadresowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
adres do korespondencji e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
NIP 525-19-30-070
REGON 012126482
 
Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26

 

 

Wydziały:

  Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-65-96

  Laboratorium Kryminalistyczne
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-64-94

  Stołeczne Stanowisko Kierowania
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-66-59

  Wydział dw. z Korupcją
  01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 38
  tel. 22 603-77-70

  Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
  01-258 Warszawa, ul. Wolska 174
  tel. 22 603-54-04

  Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel.22 603-01-41

  Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-65-59

  Wydział dw. z Przestępczością Samochodową
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-03-68

  Wydział Doskonalenia Zawodowego
  05-509 Piaseczno, ul. Puławska 44E blok nr 5
  tel. 22 603-46-50

  Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-65-83

  Wydział Kadr
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-62-44

  Wydział Finansów i Budżetu
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-64-34

  Wydział Konwojowy
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-69-10

  Wydział Kontroli
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-66-17

  Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 22 603-48-09

  Wydział Kryminalny
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-63-13

  Wydział Prewencji
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-63-80

  Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-28-47

  Wydział Ruchu Drogowego
  00-865 Warszawa, ul. Waliców 15
  tel. 22 603-70-80

  Wydział Postępowań Administracyjnych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-74-34

  Wydział Transportu
  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
  tel. 22 603-61-08

  Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 22 603-39-22

  Wydział Wywiadu Kryminalnego
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-88-83

  Wydział Teleinformatyki
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-65-74

  Wydział Zaopatrzenia
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 22 603-32-32

  Wydział Wywiadowczo-Patrolowy
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 22 603-65-84

  Wydział Inwestycji i Remontów
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-66-29

  Wydział Zamówień Publicznych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-86-08

  Wydział ds. Odzyskiwania Mienia
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-28-80

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
  tel. 22 603-80-15

  Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-01-65

  Wydział Komunikacji Społecznej
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-76-76

  Wydział dw. z Cyberprzestępczością
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-39-22

  Wydział Prawny
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-65-95

  Wydział Techniki Operacyjnej

 

  tel. 22 603-70-76

  Sekcja Ochrony Pracy
  02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
  tel. 22 603-64-61

  Zespół ds. Audytu Wewnętrznego
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-78-98

  Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-03-62

  Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-87-19

  Zespół ds. Medycyny Pracy
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-77-90

  Zespół Funduszy Pomocowych
  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
  tel. 22 603-24-31

  Oddział Prewencji Policji
  05-509 Piaseczno, ul. Puławska 44 E
  tel. 22-603-43-01

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.01.2016
Data modyfikacji 12.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry