Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Stołeczna Policji uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) pod adresem: /663a5cqcqi/skrytka
Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Stołecznej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Stołeczną Policji  należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

2. Na stronie głównej platformy ePUAP w pole wyszukiwarki Szukaj w portalu ePUAP należy wpisać nazwę podmiotu: "Komenda Stołeczna Policji ".

Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług.

3. Następnie po pojawieniu się listy podmiotów wraz z opisem obsługiwanych dokumentów należy wybrać pozycję wskazującą naszą komendę i odpowiednią usługę. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, to po kliknięciu klawisza "Przejdź do formularza",  będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. Jeśli nie, to zostanie wyświetlony ekran logowania do systemu ePUAP.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Stołecznej Policji:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
  • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria@ksp.policja.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
  • Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 na Biurze Przepustek Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
  • pamięć USB 2.0 lub nowsze;
  • karta pamięci SD, SDHC, SDXC;
  • dysk zewnętrzny USB 2.0 lub nowsze (HDD, SSD) 2,5”, 3,5”;
  • Płyta CD-R, CD-RW, DVD, blu-ray;

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Stołecznej Policji:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
  • Akceptowalne formaty załączników to:

a) doc, docx;

b) odt, rtf;

c) pdf;

d) xml;

e) xls, xlsx, ods;

f) gif, jpg (jpeg), bmp;

g) png, svg,  tif (tiff);

h) txt;

i) zip.
 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Teleinformatyki KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry