Zrealizowane - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednym z zadań Komendy Stołecznej Policji jest prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej w obrębie garnizonu stołecznego polegającej na modernizacji i budowie nowych obiektów Policji.

Duże znaczenie w procesie inwestycyjnym ma zaangażowanie i wsparcie ze strony władz samorządowych polegające na nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości pod budowę nowych siedzib jednostek
i późniejsze dofinansowanie realizowanych zadań.

Podejmowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego obiektów, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, ppoż. Powyższe realnie przekłada się na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zadania zakończone w latach 2017-2021:

 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Inwestycji i Remontów KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry