Zrealizowane - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednym z zadań Komendy Stołecznej Policji jest prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej w obrębie garnizonu stołecznego polegającej na modernizacji i budowie nowych obiektów Policji.

Duże znaczenie w procesie inwestycyjnym ma zaangażowanie i wsparcie ze strony władz samorządowych polegające na nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości pod budowę nowych siedzib jednostek i późniejsze dofinansowanie realizowanych zadań.

Podejmowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego obiektów, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, ppoż. Powyższe realnie przekłada się na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zadania zakończone w latach 2019-2022:

 

 

 • Rozbudowa i przebudowa wraz z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i wewnętrzna infrastrukturą Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej; (zakończono 2021 r.)
   
 • Budowa nowe siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej; (zakończono 2021 r.)
   
 • Modernizacja punktu przestrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia Komendy Stołecznej, Stara Wieś - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej; (zakończono 2021 r.)
   
 • Wykonanie dokumentacji Projektowej i montaż instalacji elektrycznej dla oświetlenia parkingu samochodowego w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33; (zakończono 2021 r.)
   
 • Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli; (Zakończono 2021 r.)
  http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania/aktualnosci/58127,Uroczystosc-otwarcia-nowej-siedziby-Posterunku-Policji-w-Zabiej-Woli.html
   
 • Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Lesznie; (zakończono 2021 r.)
   
 • Rozbudowa i przebudowa siedziby Komisariatu Policji Warszawa-Ursynów; (zakończono 2022 r.)
  https://ksp.policja.gov.pl/pl/dzialania/aktualnosci/60203,Zmieniamy-sie-dla-spoleczenstwa-rozbudowa-Komisariatu-na-Ursynowie.html

   
 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie; (zakończono 2022 r.)
   
 • Modernizacja punktu przestrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia Komendy Stołecznej, Stara Wieś -  Etap II – wykonanie robót budowlanych; (zakończono 2022 r.)
   
 • Rozbudowa i przebudowa obiektu KSP – Policyjna Izba Dziecka przy ul. Wiśniowa 44 w Warszawie; (zakończono 2022 r.)
   
 • Modernizacja elewacji budynku Pałacu Mostowskich wraz z rewitalizacją nawierzchni z kostki granitowej i chodników - KSP, ul. Nowolipie 2 Warszawa - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej; (zakończono 2022 r.).

 

Metryczka

Data publikacji : 25.01.2023
Data modyfikacji : 25.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Inwestycji i Remontów KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry