Zrealizowane - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednym z zadań Komendy Stołecznej Policji jest prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej w obrębie garnizonu stołecznego polegającej na modernizacji i budowie nowych obiektów Policji.

Inwestycje realizowane są w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Duże znaczenie w procesie inwestycyjnym ma zaangażowanie i wsparcie ze strony władz samorządowych polegające na nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości pod budowę nowych siedzib jednostek i późniejsze dofinansowanie realizowanych zadań.

Podejmowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego obiektów, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, ppoż. Powyższe realnie przekłada się na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zadania zakończone w latach 2017-2021:

 • Rozbudowa i nadbudowa obiektu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3C; (Zakończono 2019 r.)

https://policja.pl/pol/aktualnosci/176178,Nowa-siedziba-dla-policjantow-ze-Srodmiescia.html

 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie; (Zakończono 2019 r.)

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/180598,Uroczyste-otwarcie-komisariatu-w-Raszynie.html

 • Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej; (Zakończono 2019 r.)

http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/97480,Ogloszono-przetarg-na-budowe-nowej-siedziby-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Minsku-.html

 • Dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń budynków biurowo-koszarowych nr 9 i 10, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi oraz punktem poboru wody do tankowania cystern na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie; (Zakończono 2019 r.)
 • Termomodernizacja budynków Komendy Stołecznej Policji: budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Karolkowej 46 oraz stacji obsługi pojazdów przy ul. Jagiellońskiej 72; (Zakończono 2019 r.)

http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/ksp-w-unii-europejskiej/brak/termomodernizacja/51728,Zakonczono-termomodernizacje-Duzej-Hali.html

http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/ksp-w-unii-europejskiej/brak/termomodernizacja/51994,Termomodernizacja-wybranych-budynkow-uzytecznosci-publicznej-Komendy-Stolecznej-.html

 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Mrozach; (Zakończono 2020 r.)

http://policja.waw.pl/pl/dzialania/aktualnosci/53876,Otwarcie-nowej-siedziby-policjantow-w-Mrozach.html?search=84177463

 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Radzyminie; (Zakończono 2020 r.)

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/53927,Otwarcie-nowej-siedziby-komisariatu-w-Radzyminie.html

 • Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie; (Zakończono 2020 r.)

https://policja.pl/pol/aktualnosci/191461,Swieto-Policji-i-otwarcie-nowego-posterunku-w-Prazmowie.html

 • Budowa kotłowni gazowej w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku; (Zakończono 2020 r.)
 • Przebudowa pomieszczeń Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP;

(Zakończono 2020 r.)

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/54798,Zakonczyla-sie-modernizacja-Stolecznego-Stanowiska-Kierowania.html

 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku; (Zakończono 2020 r.)

https://policja.pl/pol/aktualnosci/195233,Policjanci-wprowadzili-sie-do-nowego-komisariatu-w-Pomiechowku.html

 • Budowa systemów zabezpieczenia technicznego obiektu Centralnej Składnicy Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi; (Zakończono 2020 r.)
 • Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie; (Zakończono 2020 r.)
 • Budowa Komisariatu Policji w Jaktorowie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; (Zakończono 2021 r.)

 

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2020
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patryk Pryzmont
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry