Zrealizowane - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednym z zadań Komendy Stołecznej Policji jest prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej w obrębie garnizonu stołecznego polegającej na modernizacji i budowie nowych obiektów Policji.

Inwestycje realizowane są w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Duże znaczenie w procesie inwestycyjnym ma zaangażowanie i wsparcie ze strony władz samorządowych polegające na nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości pod budowę nowych siedzib jednostek i późniejsze dofinansowanie realizowanych zadań.

Podejmowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego obiektów, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, ppoż. Powyższe realnie przekłada się na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zadania zakończone w latach 2017 - 2020:

  • rozbudowa i nadbudowa obiektu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3C,
  • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie,
  • budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim - etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń budynków biurowo-koszarowych nr 9 i 10, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi oraz punktem poboru wody do tankowania cystern na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie,
  • termomodernizacja budynków Komendy Stołecznej Policji: budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Karolkowej 46 oraz stacji obsługi pojazdów przy ul. Jagiellońskiej 72,
  • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Mrozach,
  • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Radzyminie,
  • budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie,
  • budowa kotłowni gazowej w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2020
Data modyfikacji : 09.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Idasiak
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry