Komórki organizacyjne KSP - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Komórki organizacyjne KSP

 
 

SŁUŻBA KRYMINALNA

WYDZIAŁY

ADRES

TELEFONY

KIEROWNICTWO

Kryminalny

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 37720
fax: 47 72 36410

Naczelnik
nadkom. Przemysław Zając

Dochodzeniowo-Śledczy

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 47 72 36583
fax: 47 72 36527

Naczelnik
mł. insp. Tomasz Ciuraj

Wywiadu Kryminalnego

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 38883,
fax: 47 72 36399

Naczelnik
mł. insp. Mariusz Bartkiewicz

dw. z Terrorem
Kryminalnym
i Zabójstw

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36559,
47 72 36684
fax: 47 72 37911

Naczelnik
mł. insp. Marcin Zatylny

dw. z Przestępczością
Narkotykową

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 30165,
fax: 47 72 38369

Naczelnik
mł. insp. Wojciech Ziółkowski

dw. z Przestępczością Samochodową

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36935,
fax: 47 72 37528

Naczelnik
kom. Patryk Wardal

dw. z Przestępczością
Gospodarczą

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49
(siedziba tymczasowa)

tel: 47 72 35404
fax: 47 72 35474

Naczelnik
mł. insp. Piotr Sztachański

dw. z Korupcją

01-956  Warszawa
ul. Wrzeciono 38

tel. 47 72 37770
fax: 47 72 36367

Naczelnik
mł. insp. Tomasz Wach

ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 30141,
fax: 47 72 33120

Naczelnik
nadkom. Bernard Trzyna

ds. Odzyskiwania Mienia

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 32880
fax: 47 72 33176

Naczelnik
podinsp. Zbigniew Walewski

Laboratorium
Kryminalistyczne

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36494,
47 72 37966
fax: 47 72 36197

Naczelnik
mł. insp. Aldona Policha

Techniki Operacyjnej

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 47 72 37076
fax. 47 72 36203

 Naczelnik
podinsp. Cezary Grzelka
 


SŁUŻBA  PREWENCYJNA

Stołeczne Stanowisko
Kierowania

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36659,
47 72 37217
fax: 47 72 36940

 Naczelnik
mł. insp. Jan Kędzierski

Prewencji

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36380,
47 72 37559
fax: 47 72 36134

Naczelnik
mł. insp. Jacek Urbaniak

Ruchu Drogowego

00-865 Warszawa
ul. Waliców 15

tel: 47 72 37080,
47 72 37041
fax: 47 72 36514

Naczelnik
mł. insp. Dariusz Ejsmont

Konwojowy

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 47 72 36910,
47 72 37023
fax: 47 72 37017

Naczelnik
mł. insp. Piotr Malinowski

Ochrony Placówek
Dyplomatycznych

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 47 72 34809,
47 72 34314
fax: 47 72 34813

Naczelnik
mł. insp. Norbert Kalbarczyk

Wywiadowczo-Patrolowy

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 47 72 38131,
47 72 36584
fax: 47 72 37638

Naczelnik
mł. insp. Grzegorz Kaczmarek

SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA

Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 38608
fax: 47 72 37642

Naczelnik
Marta Gawracz

Zaopatrzenia

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 47 72 33232
fax: 47 72 33027

Naczelnik
kom. Tomasz Wołynkiewicz
 

Teleinformatyki

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 32777
fax: 47 72 37435

Naczelnik
mł. insp. Mariusz Galarda

Finansów i Budżetu

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36434,
47 72 37438
fax: 47 72 37417

 Naczelnik
Sylwia Mrózek

Główny księgowy
Iwona Moczulska

Transportu

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel: 47 72 32652,
47 72 36108
fax: 47 72 37306

Naczelnik
mł. insp. Wojciech Gołębiewski

Administracyjno-Gospodarczy

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel: 47 72 32873
fax: 47 72 38955

Naczelnik
Dariusz Komornicki

Inwestycji i Remontów

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36629
fax: 47 72 37492

Naczelnik
p.o. Jacek Karpowicz

Zespół Funduszy Pomocowych

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 32861
fax: 47 72 38510
 

Radca
mł. insp. Mikołaj Linda

 

 

 

 

 

ZESPOŁY, SEKCJE I WYDZIAŁY PODLEGŁE KOMENDANTOWI STOŁECZNEMU POLICJI

Zespół ds. Audytu
Wewnętrznego

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 37776
fax: 47 72 37898

Audytor Wewnętrzny
Jolanta Boruta

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 37082
fax: 47 72 38088

Radca
mł. insp. Agata Malinowska

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel./fax: 47 72 38936

Koordynator
asp. szt. Piotr Otrębski

Kontroli

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36617,
47 72 37924
fax: 47 72 33190

Naczelnik
mł. insp. Tomasz Rylski

 

Sekcja Ochrony Pracy

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 47 72 36461
fax: 47 72 36573

Kierownik
podinsp. Paweł Brzeźniak

Gabinet Komendanta
Stołecznego Policji

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36596,
47 72 30359
fax: 47 72 36112

Naczelnik
Małgorzata Dusiewicz

Kadr

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36244,
47 72 36373
fax: 47 72 36194

Naczelnik
mł. insp. Agnieszka Sapińska

Psychologów

01-195 Warszawa
al. "Solidarności" 126

tel: 47 72 32441
fax: 47 72 33142

Naczelnik
podinsp. Beata Mazur

Doskonalenia Zawodowego

05-509 Piaseczno
ul. Puławska 44E
(teren OPP KSP - blok nr 5)

tel: 47 72 34650
fax: 47 72 34725

Naczelnik
insp. Sławomir Cisowski

Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 32847,
fax: 47 72 38797

Naczelnik
mł. insp. Tadeusz Barwiński

Postępowań Administracyjnych

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 37434,
fax: 47 72 37633

Naczelnik
mł. insp. Maciej Nestorowicz

Prawny

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 36595,
fax: 47 72 36075

Naczelnik
Robert Burasiński

Komunikacji Społecznej

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 37676
fax: 47 72 36004

Naczelnik
nadkom. Sylwester Marczak

 

 

INNE

Kapelan
Komendy Stołecznej Policji

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 47 72 37984
kom. 723-314-861

ks. Jacek Kuziel

    

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2022
Data modyfikacji : 08.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry