Wydziały KSP - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KSP

PION KRYMINALNY
WYDZIAŁY
ADRES
TELEFONY
KIEROWNICTWO
Kryminalny
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-77-20,
22 603-63-13
fax: 22 603-64-10
Naczelnik
mł. insp. Grzegorz Napiórkowski
Dochodzeniowo - Śledczy
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-65-83
22 603-65-41
fax: 22 603-65-27
Naczelnik
podinsp. Ireneusz Ambroziak

 
Wywiadu Kryminalnego
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-88-83,
22 603-80-99
fax: 22 603-63-99
Naczelnik
podinsp. Piotr Jabłoński
dw. z Terrorem
Kryminalnym
i Zabójstw
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-59,
22 603-66-84
fax: 22 603-79-11
Naczelnik
nadkom. Hubert Pełka
dw. z Przestępczością
Narkotykową
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-01-65,
fax: 22 603-83-69
Naczelnik
nadkom. Przemysław Dębiński
dw. z Przestępczością Samochodową
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-69-35,
22 603-76-48
fax: 22 603-75-28
Naczelnik
podinsp. Magdalena Kowalewska
dw. Przestępczością
Gospodarczą
01 - 258 Warszawa
ul. Wolska 174
tel: 22 603-54-04
fax: 22 603-54-74
Naczelnik
nadkom. Mariusz Bartkiewicz
dw. z Korupcją
01-956  Warszawa
ul. Wrzeciono 38
tel. 22 603-77-70
fax: 22 603-63-67
Naczelnik
mł. insp. Piotr Szerszeń
ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-01-41,
fax: 22 603-31-20
Naczelnik
kom. Bernard Trzyna
ds. Odzyskiwania Mienia
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-28-80
fax: 22 603-31-76
Naczelnik
podkom. Łukasz Podgórski
dw. z Cyberprzestępczością
00-15- Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-39-22
fax. 22 603-31-38
 Naczelnik
nadkom. Waldemar Włodarski
 
Laboratorium
Kryminalistyczne
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-64-94,
22 603-79-66
fax: 22 603-61-97
Naczelnik
mł. insp. Piotr Kondrakiewicz
 
PION  PREWENCJI
 
Stołeczne Stanowisko
Kierowania
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-66-59,
22 603-72-17
fax: 22 603-69-40
Naczelnik
nadkom. Tomasz Szymański
Prewencji
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-63-80,
22 603-75-59
fax: 22 603-61-34
Naczelnik
nadkom. Agnieszka Gajewska - Kosim
Ruchu Drogowego
00 - 865 Warszawa
ul. Waliców 15
tel: 22 603-70-80,
22 603-70-41
fax: 22 603-65-14
Naczelnik
mł. insp. Krzysztof Bujnowski
Konwojowy
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-69-10,
22 603-70-23
fax: 22 603-70-17
Naczelnik
podinsp. Piotr Malinowski
Ochrony Placówek
Dyplomatycznych
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-48-09,
22 603-43-14
fax: 22 603-48-13
 Naczelnik
podinsp. Norbert Kalbarczyk
 
Wywiadowczo - Patrolowy
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-81-31,
22 603-65-84
fax: 22 603-76-38
Naczelnik
podkom. Karol Żak
Wydział Realizacyjny 02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-39-22,
fax: 22 603-31-38
Naczelnik
nadkom. Jędrzej Bełz
PION LOGISTYKI
Zamówień Publicznych
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-86-08,
22 603-60-86
fax: 22 603-76-42
Naczelnik
Marta Gawracz
Zaopatrzenia
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-32-32
fax: 22 603-30-27
Naczelnik
Małgorzata Kostrzewa
Teleinformatyki
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-74,
22 603-67-89
fax: 22 603-74-35
Naczelnik
nadkom.  Mariusz Galarda
Finansów i Budżetu
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-64-34,
22 603-74-38
fax: 22 603-74-17
Naczelnik
Bożena Frankowska
Transportu
03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49
tel: 22 603-61-08,
22 603-79-35
fax: 22 603-73-06
Naczelnik
nadkom. Wojciech Gołębiewski
Administracyjno-Gospodarczy
03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49
tel:22 603-80-15
fax: 22 603-89-55
Naczelnik
Dariusz Komornicki
Inwestycji i Remontów
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-66-29
fax: 22 603-74-92
 Naczelnik
Anna Gąsior
Zespół ds. Medycyny Pracy
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-77 -90
fax: 22 603-61-13
Koordynator
Stanisław Laskus
Zespół Funduszy Pomocowych KSP
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-24-31
      22 603-24-32
fax:22 603 -85-10
Koordynator
Olga Czuba-Czubiak
SAMODZIELNE STANOWISKA I WYDZIAŁY PODLEGŁE KOMENDANTOWI STOŁECZNEMU POLICJI
Zespół ds. Audytu
Wewnętrznego
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-77-76
fax: 22 603-78-98
Radca
mł. insp. Artur Jopek
Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Ochrony Praw Człowieka
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-03-62
fax: 22 603-80-88
Radca
podinsp. Zbigniew Piórkowski
Kontroli
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-66-17,
22 603-79-24
fax: 22 603-31-90
Naczelnik
mł. insp. Ilona Bednarczyk
 
Gabinet Komendanta
Stołecznego Policji
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-96,
22 603-03-59
fax: 22 603-61-12
Naczelnik
podinsp. Katarzyna Balcer
Kadr
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-62-44,
22 603-63-73
fax: 22 603-61-94
 Naczelnik
nadkom. Agnieszka Sapińska
Wydział Psychologów
01 - 195 Warszawa
Al. Solidarności 126
tel: 22 603-24-41
fax: 22 603-31-42
Naczelnik
kom. Beata Mazur
Doskonalenia Zawodowego
05-509 Piaseczno
ul. Puławska 44E
(teren OPP KSP - blok nr 5)
tel: 22 603-46-50
fax: 22 603-47-25
Naczelnik
insp. Sławomir Cisowski
 
Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-28-47,
fax: 22 603-87-97
Naczelnik
mł.insp. Tadeusz Barwiński
Postępowań Administracyjnych
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-74-34,
fax: 22 603-76-33
Naczelnik
mł. insp. Maciej Nestorowicz
Zespół Prawny
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-95,
22 826-55-82
fax: 22 603-60-75
Koordynator
Anna Teryks
Sekcja Prasowa
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-76-76
fax: 22 603-60-04
Rzecznik Prasowy
asp. szt. Mariusz Mrozek
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 16.12.2016
Data modyfikacji 18.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata HARA
do góry