Wydziały KSP - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KSP

PION KRYMINALNY
WYDZIAŁY
ADRES
TELEFONY
KIEROWNICTWO
Kryminalny
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-77-20,
22 603-63-13
fax: 22 603-64-10
 Naczelnik
nadkom. Wiesław Czechowski
Dochodzeniowo - Śledczy
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-65-83
22 603-65-41
fax: 22 603-65-27
Naczelnik
podinsp. Tomasz Ciuraj
Wywiadu Kryminalnego
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-88-83,
22 603-80-99
fax: 22 603-63-99
Naczelnik
podinsp. Mariusz Bartkiewicz
dw. z Terrorem
Kryminalnym
i Zabójstw
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-59,
22 603-66-84
fax: 22 603-79-11
Naczelnik
nadkom. Hubert Pełka
dw. z Przestępczością
Narkotykową
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-01-65,
fax: 22 603-83-69
Naczelnik
podinsp. Przemysław Dębiński
dw. z Przestępczością Samochodową
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-69-35,
22 603-76-48
fax: 22 603-75-28
p.o. Naczelnika
podinsp. Jarosław Kacperski
dw. z Przestępczością
Gospodarczą
01 - 258 Warszawa
ul. Wolska 174
tel: 22 603-54-04
fax: 22 603-54-74
Naczelnik
mł. insp. Piotr Sztachański
dw. z Korupcją
01-956  Warszawa
ul. Wrzeciono 38
tel. 22 603-77-70
fax: 22 603-63-67
Naczelnik
mł. insp. Piotr Szerszeń
ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-01-41,
fax: 22 603-31-20
Naczelnik
kom. Bernard Trzyna
ds. Odzyskiwania Mienia
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-28-80
fax: 22 603-31-76
Naczelnik
mł. insp. Janusz Gruchalski
dw. z Cyberprzestępczością
00-15- Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-39-22
fax. 22 603-31-38
 Naczelnik
podinsp. Rafał Zatara
Laboratorium
Kryminalistyczne
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-64-94,
22 603-79-66
fax: 22 603-61-97
Naczelnik
kom. Krzysztof Grzyb
 
Techniki Operacyjnej  

tel. 22 603-70-76
fax. 22 603-62-03

Naczelnik
podinsp. Sebastian Strzeżek

 
PION  PREWENCJI
 
Stołeczne Stanowisko
Kierowania
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-66-59,
22 603-72-17
fax: 22 603-69-40
 Naczelnik
podinsp. Jan Kędzierski
Prewencji
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-63-80,
22 603-75-59
fax: 22 603-61-34
Naczelnik
podinsp. Agnieszka Gajewska - Kosim
Ruchu Drogowego
00 - 865 Warszawa
ul. Waliców 15
tel: 22 603-70-80,
22 603-70-41
fax: 22 603-65-14
Naczelnik
mł. insp. Krzysztof Bujnowski
Konwojowy
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-69-10,
22 603-70-23
fax: 22 603-70-17
Naczelnik
mł. insp. Piotr Malinowski
Ochrony Placówek
Dyplomatycznych
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-48-09,
22 603-43-14
fax: 22 603-48-13
 Naczelnik
mł. insp. Norbert Kalbarczyk
 
Wywiadowczo - Patrolowy
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-81-31,
22 603-65-84
fax: 22 603-76-38
Naczelnik
kom. Karol Żak
PION LOGISTYKI
Zamówień Publicznych
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-86-08,
22 603-60-86
fax: 22 603-76-42
Naczelnik
Marta Gawracz
Zaopatrzenia
02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
tel: 22 603-32-32
fax: 22 603-30-27
Naczelnik
Barbara Hulbój
Teleinformatyki
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-74,
22 603-67-89
fax: 22 603-74-35
Naczelnik
podinsp. Mariusz Galarda
Finansów i Budżetu
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-64-34,
22 603-74-38
fax: 22 603-74-17
 
Główny księgowy - Jolanta Tarczyńska
 
Naczelnik
Agata Duszak
Transportu
03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49
tel: 22 603-26-52,
22 603-61-08
fax: 22 603-73-06
Naczelnik
nadkom. Wojciech Gołębiewski
Administracyjno-Gospodarczy
03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49
tel:22 603-80-15
fax: 22 603-89-55
Naczelnik
Dariusz Komornicki
Inwestycji i Remontów
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-66-29
fax: 22 603-74-92
 Naczelnik
Anna Gąsior
Zespół ds. Medycyny Pracy
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-77 -90
fax: 22 603-61-13
Koordynator
Stanisław Laskus
Zespół Funduszy Pomocowych KSP
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-24-31
      22 603-24-32
fax:22 603 -85-10
Koordynator
Olga Czuba-Czubiak
SAMODZIELNE STANOWISKA I WYDZIAŁY PODLEGŁE KOMENDANTOWI STOŁECZNEMU POLICJI
Zespół ds. Audytu
Wewnętrznego
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-77-76
fax: 22 603-78-98
 
Audytor Wewnętrzny
Jolanta Boruta
Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-03-62
fax: 22 603-80-88
Radca
podinsp. Agata Malinowska
Kontroli
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-66-17,
22 603-79-24
fax: 22 603-31-90
Naczelnik
mł. insp. Ilona Bednarczyk
 

 

Sekcja Ochrony Pracy

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-64-61,
22 603-00-77
fax: 22 603-65-73

Kierownik
nadkom. Paweł Brzeźniak

Gabinet Komendanta
Stołecznego Policji
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-96,
22 603-03-59
fax: 22 603-61-12
Naczelnik
Małgorzata Dusiewicz
Kadr
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-62-44,
22 603-63-73
fax: 22 603-61-94
 Naczelnik
nadkom. Agnieszka Sapińska
Psychologów
01 - 195 Warszawa
Al. Solidarności 126
tel: 22 603-24-41
fax: 22 603-31-42
Naczelnik
nadkom. Beata Mazur
Doskonalenia Zawodowego
05-509 Piaseczno
ul. Puławska 44E
(teren OPP KSP - blok nr 5)
tel: 22 603-46-50
fax: 22 603-47-25
Naczelnik
insp. Sławomir Cisowski
 
Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-28-47,
fax: 22 603-87-97
Naczelnik
mł. insp. Tadeusz Barwiński
Postępowań Administracyjnych
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-74-34,
fax: 22 603-76-33
Naczelnik
mł. insp. Maciej Nestorowicz
Prawny
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-65-95,
22 826-55-82
fax: 22 603-60-75
Naczelnik - Radca Prawny
mł. insp. Arkadiusz Gil
 
Komunikacji Społecznej
00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-76-76
fax: 22 603-60-04
Naczelnik
kom. Sylwester Marczak
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 16.12.2016
Data modyfikacji 06.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry