Wtorek, 7 lipca 2015, data aktualizacji serwisu: 07.07.2015
BIP - Komenda Stołeczna Policji
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
1.005.036 osób

Wydziały KSP

Data publikacji : 23.04.2015

PION KRYMINALNY

WYDZIAŁY

ADRES

TELEFONY

KIEROWNICTWO

Kryminalny

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-77-20,
22 603-63-13
fax: 22 603-64-10

Naczelnik
nadkom. Krzysztof Ogroński

Dochodzeniowo - Śledczy

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 22 603-65-83
22 603-65-41
fax: 22 603-65-27

Naczelnik
 

Wywiadu Kryminalnego

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-88-83,
22 603-80-99
fax: 22 603-63-99

Naczelnik
nadkom. Piotr Jabłoński

dw. z Terrorem
Kryminalnym
i Zabójstw

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-59,
22 603-66-84
fax: 22 603-79-11

Naczelnik
mł. insp. Radosław Ścibiorek

dw. z Przestępczością
Narkotykową

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-01-65,
fax: 22 603-83-69

Naczelnik
nadkom. Przemysław Dębiński
 

dw. z Przestępczością Samochodową

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-69-35,
22 603-76-48
fax: 22 603-75-28

Naczelnik
nadkom. Ireneusz Ambroziak

dw. Przestępczością
Gospodarczą

01 - 258 Warszawa
ul. Wolska 174

tel: 22 603-54-04
fax: 22 603-54-74

Naczelnik
nadkom. Mariusz Bartkiewicz
 

dw. z Korupcją

01-956  Warszawa
ul. Wrzeciono 38

tel. 22 603-77-70
fax: 22 603-63-67

Naczelnik
podinsp. Piotr Szerszeń
 

ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-01-41,
fax: 22 603-31-20

Naczelnik
podkom. Bernard Trzyna

ds. Odzyskiwania Mienia

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-28-80
fax: 22 603-31-76
p.o. Naczelnika
podkom. Łukasz Podgórski
 
dw. z Cyberprzestępczością

00-15- Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 22 603-28-80
fax. 22 603-31-76

 

Naczelnik
nadkom. Mariusz Lenczewski

Realizacyjny

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-83-82,
fax: 22 603-85-74

Naczelnik
mł. insp. Jarosław Mikiciuk

Laboratorium
Kryminalistyczne

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-64-94,
22 603-79-66
fax: 22 603-61-97

Naczelnik

mł. insp. Piotr Kondrakiewicz

PION PREWENCJI

Stołeczne Stanowisko
Kierowania

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-66-59,
22 603-72-17
fax: 22 603-69-40

Naczelnik

podinsp. Marek Chodakowski

Prewencji

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-63-80,
22 603-75-59
fax: 22 603-61-34

Naczelnik
mł. insp. Jarosław Bieliński

 

Ruchu Drogowego

00 - 865 Warszawa
ul. Waliców 15

tel: 22 603-70-80,
22 603-70-41
fax: 22 603-65-14

Naczelnik
mł. insp. Krzysztof Bujnowski

Konwojowy

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-69-10,
22 603-70-23
fax: 22 603-70-17

Naczelnik
mł. insp. Krzysztof Naszkiewicz

Ochrony Placówek
Dyplomatycznych

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-48-09,
22 603-43-14
fax: 22 603-48-13

Naczelnik
mł. insp. Sławomir Suchan

Wywiadowczo - Patrolowy

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-81-31,
22 603-65-84
fax: 22 603-76-38

Naczelnik
mł. insp. Bogdan Krzyszczak

PION LOGISTYKI

Zamówień Publicznych

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-86-08,
22 603-60-86
fax: 22 603-76-42

Naczelnik
kom. Halina Zonko

Zaopatrzenia

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-32-32
fax: 22 603-30-27

Naczelnik
Małgorzata Kostrzewa

Teleinformatyki

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-74,
22 603-67-89
fax: 22 603-74-35

Naczelnik
nadkom.  Mariusz Galarda

Finansów i Budżetu

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-64-34,
22 603-74-38
fax: 22 603-74-17

Naczelnik
Bożena Frankowska
 

Transportu

03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel: 22 603-61-08,
22 603-79-35
fax: 22 603-73-06

Naczelnik
kom. Wojciech Gołębiewski

Administracyjno-Gospodarczy

03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel:22 603-80-15
fax: 22 603-89-55
 

Naczelnik
Dariusz Komornicki

Inwestycji i Remontów

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-66-29
fax: 22 603-74-92

 

Naczelnik
 

Zespół ds. Medycyny Pracy

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-77 -90
fax: 22 603-61-13

Kierownik
Stanisław Laskus

SAMODZIELNE STANOWISKA I WYDZIAŁY PODLEGŁE KOMENDANTOWI STOŁECZNEMU POLICJI

Zespół ds. Audytu
Wewnętrznego

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-77-76
fax: 22 603-78-98

Koordynator
Dorota Radman

Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Ochrony Praw Człowieka

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-03-62
fax: 22 603-80-88

mł. insp. Marcin Szyndler

Kontroli

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-66-17,
22 603-79-24
fax: 22 603-31-90

Naczelnik
Gabriela Dąbrowska

 

Gabinet Komendanta
Stołecznego Policji

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-96,
22 603-03-59
fax: 22 603-61-12

Naczelnik
mł. insp. Piotr Idzikowski
 

Kadr

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-62-44,
22 603-63-73
fax: 22 603-61-94

Naczelnik
mł. insp. Robert Ostrejko

Wydział Psychologów

01 - 195 Warszawa
Al. Solidarności 126

tel: 22 603-88-11
fax: 22 603-31-42

Naczelnik
kom. Beata Mazur

Doskonalenia Zawodowego

05-509 Piaseczno
ul. Puławska 44E
(teren OPP KSP - blok nr 5)

tel: 22 603-46-50
fax: 22 603-47-25

Naczelnik
p.o. podinsp. Sebastian Ciastoń

Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-28-47,
fax: 22 603-87-97

Naczelnik
mł. insp. Krystyna Śmigielska

 

Postępowań Administracyjnych

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-74-34,
fax: 22 603-76-33

Naczelnik
mł. insp. Maciej Nestorowicz

Zespół Prawny

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-95,
22 826-55-82
fax: 22 603-60-75

Koordynator
Anna Teryks

Zespół Prasowy

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel: 22 603-76-76
fax: 22 603-60-04
Rzecznik Prasowy
st. asp. Mariusz Mrozek

 

 

 

Data publikacji : 23.04.2015

Data modyfikacji : 07.07.2015
Autor : Wydział Kadr
Opublikowane przez : Małgorzata Hara
Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Statystyka strony: 72750 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC