Wydziały KSP - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KSP

 
 

PION KRYMINALNY

WYDZIAŁY

ADRES

TELEFONY

KIEROWNICTWO

Kryminalny

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-77-20,
22 603-63-13
fax: 22 603-64-10

Naczelnik
kom. Przemysław Zając

Dochodzeniowo - Śledczy

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 22 603-65-83
22 603-65-41
fax: 22 603-65-27

Naczelnik
mł. insp. Tomasz Ciuraj

Wywiadu Kryminalnego

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-88-83,
22 603-80-99
fax: 22 603-63-99

Naczelnik
podinsp. Mariusz Bartkiewicz

dw. z Terrorem
Kryminalnym
i Zabójstw

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-59,
22 603-66-84
fax: 22 603-79-11

Naczelnik
podinsp. Hubert Pełka

dw. z Przestępczością
Narkotykową

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-01-65,
fax: 22 603-83-69

Naczelnik
podinsp. Przemysław Dębiński

dw. z Przestępczością Samochodową

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-69-35,
22 603-76-48
fax: 22 603-75-28

Naczelnik
mł. insp. Jarosław Kacperski

dw. z Przestępczością
Gospodarczą

01 - 258 Warszawa
ul. Wolska 174

tel: 22 603-54-04
fax: 22 603-54-74

Naczelnik
mł. insp. Piotr Sztachański

dw. z Korupcją

01-956  Warszawa
ul. Wrzeciono 38

tel. 22 603-77-70
fax: 22 603-63-67

Naczelnik
mł. insp. Piotr Szerszeń

ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-01-41,
fax: 22 603-31-20

Naczelnik
nadkom. Bernard Trzyna

ds. Odzyskiwania Mienia

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-28-80
fax: 22 603-31-76

Naczelnik
nadkom. Zbigniew Walewski

dw. z Cyberprzestępczością

00-15- Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 22 603-39-22
fax. 22 603-31-38

 Naczelnik

podinsp. Rafał Zatara

 

Laboratorium
Kryminalistyczne

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-64-94,
22 603-79-66
fax: 22 603-61-97

Naczelnik

kom. Krzysztof Grzyb

Techniki Operacyjnej

 

tel. 22 603-70-76
fax. 22 603-62-03

p.o. Naczelnik
kom. Paweł Suchodolski


PION  PREWENCJI

Stołeczne Stanowisko
Kierowania

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-66-59,
22 603-72-17
fax: 22 603-69-40

 Naczelnik
podinsp. Jan Kędzierski

Prewencji

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-63-80,
22 603-75-59
fax: 22 603-61-34

 

Naczelnik

podinsp. Agnieszka Gajewska- Kosim

Ruchu Drogowego

00 - 865 Warszawa
ul. Waliców 15

tel: 22 603-70-80,
22 603-70-41
fax: 22 603-65-14

Naczelnik
mł. insp. Dariusz Ejsmont

Konwojowy

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-69-10,
22 603-70-23
fax: 22 603-70-17

Naczelnik
mł. insp. Piotr Malinowski

Ochrony Placówek
Dyplomatycznych

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-48-09,
22 603-43-14
fax: 22 603-48-13

Naczelnik
mł. insp. Norbert Kalbarczyk

Wywiadowczo - Patrolowy

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-81-31,
22 603-65-84
fax: 22 603-76-38

Naczelnik
nadkom. Artur Buczyński

PION LOGISTYKI

Zamówień Publicznych

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-86-08,
22 603-60-86
fax: 22 603-76-42

Naczelnik
Marta Gawracz

Zaopatrzenia

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-32-32
fax: 22 603-30-27

Naczelnik
mł. insp. Sławomir Piklikiewicz
 

Teleinformatyki

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-74,
22 603-67-89
fax: 22 603-74-35

Naczelnik
podinsp. Mariusz Galarda

Finansów i Budżetu

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-64-34,
22 603-74-38
fax: 22 603-74-17

Naczelnik
Agata Duszak

Główny księgowy
Iwona Moczulska

Transportu

03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel: 22 603-26-52,
22 603-61-08
fax: 22 603-73-06

Naczelnik
podinsp. Wojciech Gołębiewski

Administracyjno-Gospodarczy

03 - 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel:22 603-80-15
fax: 22 603-89-55

Naczelnik
Dariusz Komornicki

Inwestycji i Remontów

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-66-29
fax: 22 603-74-92

Naczelnik
Agnieszka Zielińska

Zespół ds. Medycyny Pracy

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-77 -90
fax: 22 603-61-13

Koordynator
Stanisław Laskus

Zespół Funduszy Pomocowych KSP

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. 22 603-24-31

      22 603-24-32
fax:22 603 -85-10

Koordynator
Olga Czuba-Czubiak

 

ZESPOŁY, SEKCJE I WYDZIAŁY PODLEGŁE KOMENDANTOWI STOŁECZNEMU POLICJI

Zespół ds. Audytu
Wewnętrznego

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-77-76
fax: 22 603-78-98

Audytor Wewnętrzny
Jolanta Boruta

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-03-62
fax: 22 603-80-88

Radca
mł. insp. Agata Malinowska

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel./fax: 22 603-87-19

Koordynator
asp. szt. Piotr Otrębski

Kontroli

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-66-17,
22 603-79-24
fax: 22 603-31-90

Naczelnik
mł. insp. Ilona Bednarczyk

 

Sekcja Ochrony Pracy

02 - 336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel: 22 603-64-61,
22 603-00-77
fax: 22 603-65-73

Kierownik
nadkom. Paweł Brzeźniak

Gabinet Komendanta
Stołecznego Policji

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-96,
22 603-03-59
fax: 22 603-61-12

 

Naczelnik
Małgorzata Dusiewicz

Kadr

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-62-44,
22 603-63-73
fax: 22 603-61-94

Naczelnik
podinsp. Agnieszka Sapińska

Psychologów

01 - 195 Warszawa
Al. Solidarności 126

tel: 22 603-24-41
fax: 22 603-31-42

Naczelnik
nadkom. Beata Mazur

Doskonalenia Zawodowego

05-509 Piaseczno
ul. Puławska 44E
(teren OPP KSP - blok nr 5)

tel: 22 603-46-50
fax: 22 603-47-25

Naczelnik
insp. Sławomir Cisowski

Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-28-47,
fax: 22 603-87-97

Naczelnik
mł. insp. Tadeusz Barwiński

Postępowań Administracyjnych

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-74-34,
fax: 22 603-76-33

Naczelnik
mł. insp. Maciej Nestorowicz

Prawny

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-65-95,
22 826-55-82
fax: 22 603-60-75

Naczelnik - Radca Prawny
mł. insp. Arkadiusz Gil

Komunikacji Społecznej

00 - 150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel: 22 603-76-76
fax: 22 603-60-04

Naczelnik
nadkom. Sylwester Marczak

                                                                        

Metryczka

Data publikacji 16.12.2016
Data modyfikacji 01.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry