Kierownictwo Komendy Stołecznej Policji - Kierownictwo KSP - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KSP

Kierownictwo Komendy Stołecznej Policji

Komendant Stołeczny Policji
nadinsp. Paweł Dzierżak

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby kryminalnej)
insp. Krzysztof Smela

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby prewencyjnej)
insp. Marek Chodakowski

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby wspomagającej)
Włodzimierz Pietroń

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2021
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry