Komendant Stołeczny Policji - p.o. Komendant Stołeczny Policji - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

p.o. Komendant Stołeczny Policji


 nadinsp. Paweł Dzierżak


 

 


 

Kompetencje:

 1. Planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych:
   
  • Wydziały i Komórki:
   1. Postępowań Administracyjnych
   2. Kontroli
   3. Kadr
   4. Doskonalenia Zawodowego
   5. Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
   6. Psychologów
   7. Finansów i Budżetu
   8. Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
   9. Wydział Prawny
   10. Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego
   11. Wydział Komunikacji Społecznej
   12. Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
   13. Zespół do spraw Ochrony Danych Osobowych
  • Komendy Rejonowe Policji:
   1. KRP Warszawa I
   2. KRP Warszawa II
  • Komisariaty Specjalistyczne:
   1. Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
 1. Wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników Policji
   
 2. określa zadania swoim zastępcom, kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantom bądź pracownikom Policji wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych, a także zakresy czynności policjantom i pracownikom Policji tych komórek
   
 3. wyznacza policjantów lub pracowników Policji uprawnionych do koordynowania pracy w zespołach etatowych
   
 4. wyznacza policjantów lub pracowników Policji odpowiedzialnych za planowanie i koordynację podejmowanych czynności w powołanych, w trybie odrębnych przepisów, nieetatowych zespołach.
   
 5. może upoważniać swoich zastępców, policjantów lub pracowników Policji, do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu.
   
 6. wyznacza na czas nieobecności Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, innego Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji, lub jednego z kierowników komórek organizacyjnych, do wykonywania zadań Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji

Metryczka

Data publikacji : 01.01.2016
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Kaczorowski Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry