W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji w 2021 roku:

I. KONTROLE

W 2021 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 36 kontroli, w tym:

  • w trybie zwykłym – 34 kontrole,
  • w trybie uproszczonym – 2 kontrole,

w 33 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.

II. POSTĘPOWANIE SKARGOWE

W 2021 r. do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 928 skarg, z czego 64 rozpatrzono we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom organizacyjnym KSP.

Ponadto zarejestrowano wpływ 1331 pism o charakterze innym niż skargi (listy, zapytania, prośby o udzielenie informacji itp.), którym nadano stosowny bieg.

W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 323 interesantów, którym udzielano informacji w zakresie podnoszonych problemów bądź przyjmowano skargi lub wnioski.

Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach rozpatrzonych w Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP kształtowała się na poziomie 3,1 %, a więc niższym niż w roku poprzednim”.

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry