W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli KSP

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli KSP w 2016 roku:

I.    KONTROLE

W 2016 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 46 kontroli, w tym:

  • w trybie zwykłym – 42 kontrole,
  • w trybie uproszczonym – 4 kontrole,

w 27 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.

II.   POSTĘPOWANIA SKARGOWE

W 2016 roku do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 1307 skarg, z czego 182 rozpatrzono
we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom organizacyjnym KSP.

Ponadto zarejestrowano wpływ 898 spraw o innym charakterze niż skargi (listy, zapytania prawne, zażalenia itp.), którym nadano stosowny bieg.

W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 90 interesantów,
od których przyjmowane były skargi lub którym udzielano porad bądź pomocy.

Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach załatwionych w Wydziale Kontroli KSP kształtowała się na poziomie 12,1%, a więc wyższym niż w roku poprzednim.

III.  POSTĘPOWANIA POWYPADKOWE

W 2016 roku ogółem zarejestrowano 240 wypadki, którym ulegli policjanci i pracownicy.

      Wśród ww. zdarzeń wypadkowych odnotowano:

  • 200 wypadków policjantów KSP w związku ze służbą,
  • 15 wypadków policjantów KSP w drodze do/z miejsca pełnienia służby,
  • 9 wypadków pracowników KSP przy pracy,
  • 5 wypadków pracowników KSP w drodze do/z pracy,
  • 11 wypadków policjantów KSP uznanych za niepozostające w związku ze służbą.

Wydział Kontroli KSP przeszkolił w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ogółem:

  • 657 policjantów,
  • 134 pracowników, stażystów i praktykantów.

W 2016 roku komisja ds. oceny uciążliwości i szkodliwości warunków służby w Komendzie Stołecznej Policji dokonała analizy 324 indywidualnych wniosków o przyznanie płatnych urlopów dodatkowych z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W wyniku dokonanych ustaleń 323 policjantów otrzymało płatne urlopy dodatkowe. Jeden policjant nie spełniał kryteriów do nabycia powyższych uprawnień.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.01.2016
Data modyfikacji 21.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry