W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli KSP

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli KSP w 2018 roku:

I.    KONTROLE

W 2018 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 31 kontroli, w tym:

  • w trybie zwykłym – 23 kontrole,
  • w trybie uproszczonym – 8 kontroli,

w 31 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.

II.   POSTĘPOWANIA SKARGOWE

        W 2018 roku do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 978 skarg, z czego 101 rozpatrzono we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom organizacyjnym KSP.

Ponadto zarejestrowano wpływ 756 spraw o innym charakterze niż skargi (listy, zapytania prawne, zażalenia itp.), którym nadano stosowny bieg.

W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 100 interesantów,
od których przyjmowane były skargi, lub którym udzielano porad bądź pomocy.

Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach załatwionych w Wydziale Kontroli KSP kształtowała się na poziomie 2,9%, a więc niższym niż w roku poprzednim”.

 

Metryczka

Data publikacji 27.01.2016
Data modyfikacji 21.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry