W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji w 2020 roku:

I KONTROLE

W 2020 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 26 kontroli, w tym:

  • w trybie zwykłym – 24 kontrole,
  • w trybie uproszczonym – 2 kontrole,

w 17 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.

 

II POSTĘPOWANIA SKARGOWE

W 2020 roku do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 877 skarg, z czego 46 rozpatrzono we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom organizacyjnym KSP.                                                                                     

Ponadto zarejestrowano wpływ 1194 spraw o innym charakterze niż skargi (listy, zapytania prawne, zażalenia itp.), którym nadano stosowny bieg.

    W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 255 interesantów, od których przyjmowane były skargi, lub którym udzielano porad bądź pomocy.

 Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach załatwionych w Wydziale Kontroli KSP kształtowała się na poziomie 8,7%, a więc wyższym niż w roku poprzednim.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.01.2016
Data modyfikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry