W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli KSP

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli KSP w 2019 roku:

I KONTROLE

W 2019 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 37 kontroli, w tym:

  • w trybie zwykłym – 33 kontrole,
  • w trybie uproszczonym – 4 kontrole,

w 37 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.

 

II POSTĘPOWANIA SKARGOWE

W 2019 roku do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 979 skarg, z czego 60 rozpatrzono
we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom    organizacyjnym KSP.                                                                                     

Ponadto zarejestrowano wpływ 771 spraw o innym charakterze niż skargi (listy,  zapytania prawne, zażalenia itp.), którym nadano stosowny bieg.

   W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 83 interesantów,
   od których przyjmowane były skargi, lub którym udzielano porad bądź pomocy.

Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach załatwionych w Wydziale Kontroli KSP kształtowała się na poziomie 5%, a więc wyższym niż w roku poprzednim”.

Metryczka

Data publikacji : 27.01.2016
Data modyfikacji : 13.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry