W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli KSP

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli KSP w 2017 roku:

I.    KONTROLE

W 2017 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 36 kontroli, w tym:

  • w trybie zwykłym – 34 kontrole,
  • w trybie uproszczonym – 2 kontrole,

w 25 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.

II.   POSTĘPOWANIA SKARGOWE

W 2017 roku do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 1021 skarg, z czego 92 rozpatrzono
we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom organizacyjnym KSP.

Ponadto zarejestrowano wpływ 742 spraw o innym charakterze niż skargi (listy, zapytania prawne, zażalenia itp.), którym nadano stosowny bieg.

W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 94 interesantów,
od których przyjmowane były skargi lub którym udzielano porad bądź pomocy.

Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach załatwionych w Wydziale Kontroli KSP kształtowała się na poziomie 11,9%, a więc wyższym niż w roku poprzednim.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.01.2016
Data modyfikacji 12.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry