Majątek - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Komenda Stołeczna Policji, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

Majątek, którym dysponuje Komenda Stołeczna Policji – stan na dzień 31.12.2021 r.

 

Nazwa

Wartość netto na 31.12.2021

Grunty

562 529 758,40

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

484 522 147,70

Urządzenia techniczne i maszyny

246 783 376,00

Środki transportu

222 271 098,42

Inne środki trwałe

42 857 237,08

Materiały

16 785 151,80

Wartości niematerialne i prawne

12 326 543,84

Wyposażenie

157 794 664,84

Środki trwałe w budowie

94 050 786,75

 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 29.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry