Majątek - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Komenda Stołeczna Policji, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

Majątek, którym dysponuje Komenda Stołeczna Policji – stan na dzień 31.12.2022 r.

 

Nazwa

Wartość netto na 31.12.2022

Grunty

276 770 928,40

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

529 544 614,46

Urządzenia techniczne i maszyny

247 515 630,69

Środki transportu

229 717 984,02

Inne środki trwałe

48 061 175,19

Materiały

18 160 447,73

Wartości niematerialne i prawne

6 768 330,31

Wyposażenie

163 249 317,58

Środki trwałe w budowie

54 922 227,62

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.01.2023
Data modyfikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry