Majątek - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Komenda Stołeczna Policji, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

Majątek, którym dysponuje Komenda Stołeczna Policji – stan na dzień 31.12.2019 r. poniżej:

 

Nazwa - Wartość netto na dzień 31.12.2019

Grunty - 497 789 999,18

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 189 979 989,54

Urządzenia techniczne i maszyny - 33 940 570,77

Środki transportu - 53 787 169,27

Inne środki trwałe - 9 410 499,62

Materiały - 11 239 937,17

Wartości niematerialne i prawne  - 1 098 759,57

Wyposażenie - 140 387 670,93

Środki trwałe w budowie - 57 785 100,66

Metryczka

Data publikacji : 24.02.2015
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry