Majątek - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Komenda Stołeczna Policji, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

Majątek, którym dysponuje Komenda Stołeczna Policji – stan na dzień 31.12.2023 r.

 

Nazwa

Wartość netto na 31.12.2023

Grunty

585 550 908,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

610 741 399,44

Urządzenia techniczne i maszyny

229 489 674,59

Środki transportu

240 117 800,29

Inne środki trwałe

50 929 460,69

Materiały

18 206 733,07

Wartości niematerialne i prawne

16 649 902,67

Wyposażenie

176 633 186,08

Środki trwałe w budowie

49 738 350,36

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2024
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów i Budżetu KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry