Oświadczenia majątkowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. z 2017, poz.974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Komendanci Rejonowi i Powiatowi Policji

 1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I mł. insp. Marek Żyra
 2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa II insp. Mariusz Kaszowicz
 3. Komendant Rejonowy Policji Warszawa III insp. Albin Bartosiak
 4. Komendant Rejonowego Policji Warszawa IV insp. Jerzy Sztuc
 5. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V  insp. Mariusz Idźkowski
 6. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI insp. Hubert Białogrodzki
 7. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII mł. insp. Michał Wójcicki
 8. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim insp. Wojciech Bogiel
 9. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie  nadkom. Krzysztof Pijanowski
 10. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku insp. Przemysław Dębiński
 11. Komendant Powiatowego Policji w Pruszkowie insp. Michał Pisarski
 12. Komendant Powiatowy Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach  mł. insp. Wojciech Turek
 13. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie insp. Marek Ujazda
 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski
 15. Komendant Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma
 16. Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Paweł Krauz

Metryczka

Data publikacji : 25.07.2022
Data modyfikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Sygacz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Sygacz
do góry