Oświadczenia majątkowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. 2016 poz.114), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Komendanci Rejonowi i Powiatowi Policji

 1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I  insp. Sławomir Piekut
 2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa II mł. insp. Mariusz Kaszowicz
 3. Komendant Rejonowy Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak
 4. Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Tomasz Znajdek
 5. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V insp. Lech Bielak
 6. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI mł. insp. Paweł Winek
 7. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII insp. Marcin Mielczarek
 8. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim insp. Dariusz Lubański
 9. Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak
 10. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki
 11. Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc
 12. Komendant Powiatowy Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach mł. insp. Tomasz Dałek
 13. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. Marek Ujazda
 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski
 15. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Przemysław Suchecki
 16. Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Pach

Metryczka

Data publikacji 29.06.2016
Data modyfikacji 19.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry