Oświadczenia majątkowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z art. 62 ust. 7 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji, bez ich zgody, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. z 2017, poz.974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Komendanci Rejonowi i Powiatowi Policji

 1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I insp. Marek Żyra
 2. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II insp. Hubert Białogrodzki
 3. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Renata Skotnicka
 4. Komendant Rejonowy Policji IV nadkom. Sebastian Kołodziej
 5. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V insp. Mariusz Idźkowski
 6. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI podinsp. Robert Matusik
 7. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII mł. insp. Michał Wójcicki
 8. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim insp. Wojciech Bogiel
 9. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie mł. insp. Mariusz Pawlak
 10. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku insp. Przemysław Dębiński
 11. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Rafał Pałdyna
 12. Komendant Powiatowego Policji w Pruszkowie insp. Michał Pisarski
 13. Komendant Powiatowy Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach  mł. insp. Wojciech Turek
 14. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie insp. Mariusz Kaszowicz
 15. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski
 16. Komendant Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma

 

Metryczka

Data publikacji : 28.03.2024
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Olga Hofman Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry