Oświadczenia majątkowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. z 2017, poz.974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Komendanci Rejonowi i Powiatowi Policji

 1. p.o.Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I mł. insp. Michał Pisarski
 2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa II mł. insp. Mariusz Kaszowicz
 3. Komendant Rejonowy Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak
 4. Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Tomasz Znajdek
 5. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V nadkom. Wojciech Turek
 6. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Hubert Białogrodzki
 7. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII podinsp. Michał Wójcicki
 8. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim podinsp. Wojciech Bogiel
 9. Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak
 10. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinsp. Przemysław Dębiński
 11. Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc
 12. Komendant Powiatowy Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach mł. insp. Tomasz Dałek
 13. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. Marek Ujazda
 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski
 15. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Przemysław Suchecki
 16. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podisnp. Paweł Krauz

Metryczka

Data publikacji 23.03.2020
Data modyfikacji 30.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry