Oświadczenia majątkowe - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. 2016 poz.114), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Komendanci Rejonowi i Powiatowi Policji

 1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I  insp. Sławomir Piekut
 2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Kaszowicz
 3. p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III podinsp. Albin Bartosiak
 4. Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Sławomir Trojanowski
 5. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V insp. Lech Bielak
 6. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI mł. insp. Paweł Winek
 7. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII mł. insp. Marcin Mielczarek
 8. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim insp. Dariusz Lubański
 9. Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Krzysztof Smela
 10. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki
 11. Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie mł. insp. Krzysztof Radzik
 12. Komendanta Powiatowego Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach mł. insp. Tomasz Dałek
 13. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinsp. Marek Ujazda
 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski
 15. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Marek Chodakowski
 16. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski

Metryczka

Data publikacji 29.06.2016
Data modyfikacji 20.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Kaczorowski Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Hubert Kaczorowski
do góry