Pouczenia RODO - Petycje - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenia RODO

POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji.
Kontakt:
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
tel. (22) 60-365-16
faks numer  (22) 60-385-16.

Komendant Stołeczny Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@ksp.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KSP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji 11.03.2022
Data modyfikacji 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych KSP
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Luśnia Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry