Informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Informacje ogólne

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

                         Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Stołeczna Policji

ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
e-mail:kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 
NIP 525-19-30-070
REGON 012126482
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry