Konsultacje społeczne

Publiczna prezentacja założeń projektu „ARTR jako element koncepcji Cyfrowej Policji”

Dnia 31 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00 w budynku Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych – jako elementu koncepcji Cyfrowej Policji, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e‑usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2017 roku na adres e‑mail:naczelnik.przestepczosc-samochodowa@ksp.policja.gov.pl.

 

Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Metryczka

Data publikacji 10.08.2017
Data modyfikacji 20.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Teleinformatyki KSP
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Kaczorowski
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry