Rejestry i ewidencje - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Sprawdzanie punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Informujemy, iż zgodnie z art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z późn. zm.) – „Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne”.

Na terenie garnizonu warszawskiego informację taką można uzyskać w Komendach Rejonowych Policji, Komendach Powiatowych Policji  lub Komisariatach Policji

Osoby posiadające profil zaufany mogą dokonać sprawdzenia punktów on-line za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 na stronie obywatel.gov.pl

W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 udziela się następujących informacji:

INFORMACJA USTNA o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej (za okazaniem dowodu osobistego) w dniach:

  • poniedziałek   w godz. 10.00-18.00
  • wtorek            w godz. 12.00-14.00
  • czwartek        w godz. 12.00-14.00
  • piątek             w godz. 12.00-14.00

 


ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie  ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz.1923 z późn. zm.)mając na uwadze wydanie przez Policję zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, informujemy, że aktualna wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł. Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 jest zobowiązana załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można składać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach:

  • poniedziałek     w godz. 10.00-18.00
  • wtorek              w godz. 12.00-14.00
  • czwartek          w godz. 12.00-14.00
  • piątek               w godz. 12.00-14.00

 ODBIÓR zaświadczenia następuje w godzinach 10.00 - 15.00, w poniedziałek 10.00-18.00.

W celu uzyskania zaświadczenia w innej jednostce Policji - wpłatę należy uiścić na konto właściwe dla danej jednostki .

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.09.2022
Data modyfikacji : 20.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ruchu Drogowego KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry