Rejestry i ewidencje - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Sprawdzanie punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Informujemy, iż zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 488) – „Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne”.

Na terenie garnizonu warszawskiego informację taką można uzyskać w Komendach Rejonowych Policji, Komendach Powiatowych Policji  lub Komisariatach Policji

Osoby posiadające profil zaufany mogą dokonać sprawdzenia punktów on-line za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 na stronie obywatel.gov.pl

W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 udziela się następujących informacji:

INFORMACJA USTNA o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej (za okazaniem dowodu osobistego) w dniach:

  • poniedziałek   w godz. 10.00-18.00
  • wtorek            w godz. 12.00-14.00
  • czwartek        w godz. 12.00-14.00
  • piątek             w godz. 12.00-14.00

Podstawa prawna:

§ 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488).


ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie  ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.)mając na uwadze wydanie przez Policję zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, informujemy, że aktualna wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł. Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 jest zobowiązana załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można składać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach:

  • poniedziałek     w godz. 10.00-18.00
  • wtorek              w godz. 12.00-14.00
  • czwartek          w godz. 12.00-14.00
  • piątek               w godz. 12.00-14.00

 ODBIÓR zaświadczenia następuje w godzinach 10.00 - 15.00, w poniedziałek 10.00-18.00.

W celu uzyskania zaświadczenia w innej jednostce Policji - wpłatę należy uiścić na konto właściwe dla danej jednostki .

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.02.2014
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry