Skargi i wnioski - Skargi i wnioski - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skargi wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-18.00.

Poza wskazanymi dniami i godzinami pisemną skargę do Wydziału Kontroli KSP można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Wydział Kontroli KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

- faksu na numer:

22 603-31-90

- e-maila:

wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, bowiem zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

-      imię i nazwisko skarżącego;

-      dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);

-      dokładny opis zdarzenia.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do

Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: (22) 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: (22) 55 17 700
 

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

 

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

 

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

Linki: strona główna RPO 

www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.11.2015
Data modyfikacji 14.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry