Składniki majątku

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego branży sprzęt i narzędzia warsztatowe oraz urządzenia widniejących w ewidencji WAG KSP

         Działając na podstawie § 7 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

         z dnia 4 kwietnia 2017 roku uprzejmie informuję, że Wydział Administracyjno-Gospodarczy

  Komendy Stołecznej Policji posiada zbędny i zużyty sprzęt i narzędzia warsztatowe oraz urządzenia.

 

Wykaz

zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego branży

sprzęt i narzędzia warsztatowe oraz urządzenia

widniejących  w ewidencji WAG KSP

 

LP.

NAZWA SPRZĘTU

J.M.

ILOŚĆ

KATEGORIA

Cena jedn. zbytu brutto w zł

 

NR INDEKSOWY

  1.  

Zestaw HILTI TE6

szt.

1

IV

409,40

20S0429/000005

  1.  

Zestaw hydroforowy OLA

szt.

1

IV

150,00

20P0413/000011

  1.  

Szlifierka czołowa GGS 16

szt.

1

IV

124,56

20S0415/000011

  1.  

Młot udarowy G5H5E BOSCH

szt.

1

IV

213,93

20P0420/000063

  1.  

Mieszarka PROTOOL MPX 1602

szt.

1

IV

130,79

20S0581/000008

  1.  

Bruzdownica DC SE 19

szt.

1

IV

122,90

20P0581/000019

  1.  

Zestaw obrabiarkowy DYN08

szt.

1

IV

187,06

20P0808/012959

 

Sprzęt i narzędzia oraz urządzenia są niesprawne technicznie.

 

W przypadku zainteresowania, bliższych informacji dot. pozyskania przedmiotowego mienia udzieli

Pan Sławomir NOWAK, nr tel. 22-60-371-44 lub 694-490-776.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na nr fax. 22-60-389-55 lub email: zbigniew.palatajko@ksp.policja.gov.pl.

 

Brak  kontaktu telefonicznego lub mailowego będzie uznany, jako brak zainteresowania ww. sprzętem.

 

Oferta ważna do dnia 02.03.2018 roku do godz. 15.00.
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet KSP
do góry