Status Prawny - Status prawny - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komendy Stołecznej Policji

Zgodnie z Regulaminem Komendy Stołecznej Policji z dnia 6 kwietnia 2017 r. (z późn. zm.) Komenda Stołeczna Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Stołeczny Policji podlega :

1. Komendantowi Głównemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. zwierzchnictwu Wojewody Mazowieckiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych  służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:

a. spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2015
Data modyfikacji : 30.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr KSP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry