Status Prawny - Status prawny - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komendy Stołecznej Policji

Zgodnie z Regulaminem Komendy Stołecznej Policji z dnia 23 lutego 2021 r., Komenda Stołeczna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Stołeczny Policji wykonuje swoje zadania na obszarze miasta stołeczego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.
Siedziba Komendy Stołecznegj Policji znajduje się w Warszawie przy ul. Nowolipie 2.

Komendant Stołeczny Policji podlega :

1. Komendantowi Głównemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. Wojewodzie Mazowieckiemu, w zakresie funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

a. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2022
Data modyfikacji : 30.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry