Status Prawny - Status prawny - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komendy Stołecznej Policji

Zgodnie z Regulaminem Komendy Stołecznej Policji z dnia 23 lutego 2021 r. (z późn. zm.), Komenda Stołeczna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Stołeczny Policji wykonuje swoje zadania na obszarze miasta stołeczego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.
Siedziba Komendy Stołecznegj Policji znajduje się w Warszawie przy ul. Nowolipie 2.

Komendant Stołeczny Policji podlega :

1. Komendantowi Głównemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. Wojewodzie Mazowieckiemu, w zakresie funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

a. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2023
Data modyfikacji : 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry