Struktura Komendy Stołecznej Policji - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura Komendy Stołecznej Policji

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Stołecznej Policji:

1) Kierownictwo

  • Komendant Stołeczny Policji
  • I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby kryminalnej)
  • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby prewencyjnej)
  • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby wspomagającej)

2) Jednostki Organizacyjne  Komendy Stołecznej Policji

Na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Stołecznemu Policji:

  • Komendy Rejonowe Policji
  • Komendy Powiatowe Policji
  • Specjalistyczne Komisariaty Policji
  • Inne jednostki Policji

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2023
Data modyfikacji : 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry