Struktura Komendy Stołecznej Policji - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura Komendy Stołecznej Policji

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Stołecznej Policji:

1) Kierownictwo

  • Komendant Stołeczny Policji
  • I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby kryminalnej)
  • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby prewencyjnej)
  • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (do spraw służby wspomagającej)

2) Jednostki Organizacyjne  Komendy Stołecznej Policji

Na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Stołecznemu Policji:

  • Komendy Rejonowe Policji
  • Komendy Powiatowe Policji
  • Specjalistyczne Komisariaty Policji
  • Inne jednostki Policji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2015
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry