Wykaz środków trwałych - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych

  1. Wykaz środków trwałych na dzień 31.01.2017r. powierzonych Komendzie Stołecznej Policji w grupach w tym:
  1. Budynki i lokale:                                                                  - 332.986.603,01 zł
  2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:                                   - 27.521.088,82 zł
  3. Kotły i maszyny energetyczne:                                            - 4.290.271,76 zł
  4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania:         - 3.751.407,98 zł
  5. Urządzenia techniczne:                                                        - 7.856.246,37 zł
  6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:              - 387.896,00 zł.

 

Stan finansowy środków trwałych będących w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji na dzień 31.01.2017r. wynosi: 376.793.513,94 zł w tym:

  1. Urządzenia czasowo powiązane z budynkiem (kotłownie wraz z wyposażeniem, urządzenia uzdatniania wody, klimatyzacja, wentylacja)wynosi: - 15.897.926,11 zł,
  2. Budynki (administracyjno-biurowe, gospodarcze, garażowe, wiaty) i budowle (place, ogrodzenia, bramy automatyczne) oraz kontenery mieszkaniowe i budki wartownicze wynosi: - 360.895.587,83 zł.

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 02.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Inwestycji i Remontów KSP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry